Ansvarsbegränsning och policy

Webbkurserna och information på Gregerhillman.se samt dess underdomäner  ägs av One Statement Media AB. 

Vi vill absolut se att du når framgång på nätet, men kan samtidigt inte ge dig några ekonomiska eller andra garantier. Hemsidorna förmedlar bara information om hur man producerar utbildningsmaterial och marknadsför via webben.

Du som mottagare och användare av den här informationen är själv ansvarig för sin verksamhet i alla avseenden, så väl ekonomiska som legala. Målet är alltid att leverera relevant information, så att du kan lyckas på internet utan att missledas och tro att det går fort och lätt att bygga en närvaro, ett varumärke och följare på internet.

För att det inte ska råda några tveksamheter kring ansvaret så har vi lagt till den legala texten nedan så att det inte blir några missförstånd.

Förtydligande av ansvarsbegränsning

Informationen i denna webbplats ska ses som allmän information. Utbildningarna som tillhandahålls av One Statement Media AB är framtagna utifrån pedagogiska principer och bygger på många års erfarenhet inom digital marknadsföring, mediaproduktion och pedagogik.

Vi strävar efter att hålla informationen aktuell och korrekt, men gör inga utfästelser eller ger några garantier av något slag, uttryckliga eller underförstådda, om fullständighet, riktighet, tillförlitlighet, lämplighet eller tillgänglighet med avseende på webbplatsen eller information, produkter, tjänster eller tillhörande grafik som finns på webbplatsen för något ändamål.

All tillit du placerar på sådan information är därför helt på egen risk.Under inga omständigheter kommer One Statement Media eller våra talespersoner hållas ansvariga för någon förlust eller skada inklusive, utan begränsning, indirekta eller efterföljande förlust eller skada, eller någon förlust eller skada som uppstår från förlust av data eller vinst till följd av, eller i samband med, användningen av materialet på GregerHillman.se samt dess underdomäner.  

Genom denna webbplats kan du länkas till andra webbplatser som bortom One Statement Medias kontroll. Vi har ingen kontroll över karaktären, innehållet och tillgängligheten av dessa webbplatser. 

Införandet av eventuella länkar innebär inte nödvändigtvis en rekommendation eller stöder de åsikter som uttryckts på dessa sajter. Alla ansträngningar görs för att hålla webbkurserna tillgängliga dygnet runt. Men One Statement Media ansvarar inte för, och kommer inte att hållas ansvarig för, webbplatsen som för tillfället inte är tillgänglig på grund av tekniska problem bortom vår kontroll.

Hemsidan använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Vidare kan vissa länkar vara sk. Affiliatelänkar, vilket innebär att vi kan komma att få ekonomisk kompensation från leverantörer som vi länkar till. Det sker utan extra kostnad för dig och vi rekommenderar bara produkter som vi själva använder i vår verksamhet.

Vi förbehåller oss rätten att, närsomhelst, uppdatera våra policyregler. Användare av denna hemsida ansvarar själva för att hålla sig uppdaterade på sådana förändringar.

Har du några frågor kring policyn kan du kontakta oss.